Prezentare generală

La iniţiativa profesorului universitar Ioan Constantinescu (discipol al unui alt mare profesor, Al. Dima) şi în tentativa de a reînnoda o tradiţie prestigioasă (întreruptă din raţiuni politice la începutul anilor '70), la Facultatea de Litere a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi s-a constituit în octombrie 1997 Catedra de Literatură comparată şi Estetică. Tot atunci s-a înfiinţat Masteratul de Literatură comparată şi Antropologie culturală, cu durata de 2 ani (şi însumînd 120 de credite).

În octombrie 2000 a fost întemeiată (în premieră naţională) specializarea universitară (conducînd spre obtinerea licenţei în domeniu) Literatură comparată şi Antropologie culturală – titulatură modificată după aceea (conform nomenclatorului recomandat de Ministerul Educaţiei Naţionale) în Literatură universală şi comparată.

Comparatismul general, transliterar (dar fundamentat pe cunoaşterea amplă şi în profunzime a fenomenelor literare) nu numai că este un model de cercetare vastă, flexibilă, dezinhibată şi de mare interes astăzi (ca întotdeauna), dar răspunde exemplar provocărilor epocii în care trăim, una a marilor deschideri, atît pe orizontală (spaţiile etno-lingvistice), cît şi pe verticală (metodele de investigaţie a culturii). Asadar, specializarea (A sau B) Literatură universală şi comparată este o direcţie de studiu de impozantă cuprindere şi cu mari perspective, ceea ce o recomandă tinerilor cu minte strălucitoare şi cu proiecte intelectuale pe măsură, care doresc să urmeze cursurile Facultăţii de Litere din Iaşi.

Disciplinelor de specialitate considerate definitorii de către cele opt cadre didactice fondatoare – literatura comparată, literatura universală, teoria literaturii, estetica, etnologia, folclorul – li s-au adăugat ulterior: antropologia culturală, poetica şi stilistica mediilor, hermeneutica literară ş.a. De asemenea, colectivul a fost lărgit prin aducerea (prin concurs), ca preparatori/asistenti, a unor tineri valorosi şi entuziasti.

Membrii Catedrei de Literatură comparată şi Estetică sînt cadre didactice respectate, cu o ţinută profesională remarcabilă – totodată, şi participanţi activi la manifestări ştiinţifice de prestigiu pe plan naţional şi internaţional. Catedra scoate două reviste anuale – Acta Iassyensia Comparationis şi Studii eminescologice – şi în cadrul ei funcţionează Centrul de cercetare interdisciplinară de Literatură comparată şi Antropologie culturală.